Bostedløslovgivningen forlenget med ti år | Ny

i april 2022 godkjente Europaparlamentet og rådet en utvidelse av roaminglovgivningen, slik at EU-forbrukere kan fortsette å ringe, sende tekstmeldinger og bruke mobildata i hele EU uten ekstra kostnad.

Utvidelsen av lovverket er en del av den digitale transformasjonsstrategien, en av EUs prioriteringer.

Bruk av roaming

i 2017, etter implementeringen av lovgivningen, benyttet rundt 170 millioner mennesker seg av muligheten til å ringe, sende meldinger og bruke mobildata over hele Europa under samme forhold som i sitt eget hjemland. Disse vilkårene gjelder for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, som omfatter de 27 EU-landene, inkludert Island, Liechtenstein og Norge.

Bedre kvalitet, mer service

Den nye forskriften utvidet de eksisterende reglene med ti år og sikret bedre roamingtjenester for reisende – for eksempel lik forbindelseskvalitet.

Reglene sikret også at folk kunne ringe, sende tekstmeldinger eller bruke mobilapper og kontakte nødetatene gratis.

Kommunikasjonsoperatører er pålagt å informere brukere om eventuelle tilleggsgebyrer.

Jevn roaming

De nye reglene har som mål å sikre at systemet er bærekraftig for operatørene og at insentiver til å investere i nettverk bevares.

Alec Fernandez

"Analyst. Total alcohol connoisseur. Proud internet fan. Annoyingly humble reader."