Anušauskas avventer norsk støtte til utvidelse av NATO-bataljoner i Litauen

Det sa han torsdag i Vilnius i en felles uttalelse til media med Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

«På neste toppmøte i Madrid forventer vi grunnleggende beslutninger som vil styrke forsvaret av den østlige delen av NATO. Jeg tror dette er en felles interesse, vi må oppnå felles mål sammen, – sa den litauiske ministeren. – eFP-styrkene bør heves til størrelsen på en brigade og vi forventer støtte fra Norge.»

Et møte med Alliansens ledere vil bli holdt i juni i Madrid, Spania. I den håper representantene for Litauen at NATO vil gjennomgå forsvarsplanene for den østlige flanken og begynne å transformere de fremre styrkene stasjonert i de baltiske landene og Polen fra bataljoner til brigader.

A. Anušauskas takket Norge for deres bidrag til Litauens sikkerhet og for de ekstra soldatene som ble sendt etter invasjonen av Ukraina av Kreml-styrker i slutten av februar.

Oslo-styrkene i Litauen, bestående av cirka 200 soldater, tjenestegjør i NATOs internasjonale bataljon i Rukla.

På sin side sa BA Gramas, som tok over som forsvarsminister forrige måned, at Litauen var et godt vertsland.

«Det gode forholdet mellom Norge og Litauen er langsiktig, (…) og dette er spesielt viktig under de nåværende omstendigheter som vi opplever i Europa», erklærte ministeren.

Ifølge ham er landets bidrag til den internasjonale bataljonen til NATO også svært viktig for Norge, da det sikrer stabiliteten i regionen og forutsigbarheten i situasjonen.

«Dette er vår største utenlandsdistribusjon til dags dato,» sa BA Gram.

Kilde: SNB

Gillian Webster

"Subtly charming thinker. Organizer. Creator. Dedicated zombie geek. Web guru. Certified communicator."