Antallet personer som ønsker å bli statsborgere i Norge har økt betydelig

Siden Norge godtok dobbelt statsborgerskap, har det skjedd betydelige endringer i antall og nasjonaliteter til søkere til det landets statsborgerskap, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I fjor fikk 41.100 personer norsk statsborgerskap, flere enn noen gang før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Statistisk avdeling bekrefter også at et betydelig antall utenlandske statsborgere har oppnådd dobbelt statsborgerskap de siste to årene.

Dette kan skyldes at Norge kan inneha dobbelt statsborgerskap fra starten av 2020. Det betyr at søkere om norsk statsborgerskap slipper å gi fra seg sitt eget (dersom landet hvis statsborgerskap personen allerede har, anerkjenner dobbelt statsborgerskap).

Før innføringen av dobbelt statsborgerskap ervervet typisk mellom 10 og 15 000 utenlandske statsborgere norsk statsborgerskap hvert år.

Men etter rekkefølgeendringen økte antallet personer som ble nye norske statsborgere fra 20.000 i 2020 til over 41.000 i fjor.

Overgangen til dobbelt statsborgerskap har også svart på de som ønsker å bli norske statsborgere. Tidligere 90 %. Søkere om norsk statsborgerskap kom ikke fra europeiske land, men i 2021 kom om lag halvparten av søkerne fra europeiske land.

Den største gruppen som fikk norsk statsborgerskap i fjor var svenskene. De ble deltatt av borgere fra Eritrea, Russland, Filippinene, Somalia og Polen.

SSB bemerker også at en rekke andre EU-borgere trolig ventet på at dobbelt statsborgerskap skulle tre i kraft i Norge. Dette funnet skyldes at EU-borgere i gjennomsnitt bor lenger i Norge enn ikke-EU-borgere før de søker om statsborgerskap.

Utarbeidet av thelocal.no.

Som? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Antallet personer som ønsker å bli statsborgere i Norge har økt betydelig

sfgdfg

Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."