Antallet mindreårige som føder synker ikke i Litauen: hvorfor har denne situasjonen oppstått?

Fjorten mindreårige fikk babyer i Litauen i år. I Sverige, Norge eller Nederland er disse tallene mye lavere. LNK-rapporten snakket om det med Ilma Skuodiene, leder for barneverns- og adopsjonsavdelingen.

– Hvorfor er det en slik situasjon i Litauen?

– For det første vil jeg legge til at det i 2021 var 21 mindreårige mødre som fødte et barn. Dette året er ikke over ennå, og det er mulig at tallet kan bli høyere. Jeg har to versjoner av hvorfor dette er. Det er viktig å undersøke forhold i ungdommens familie som fører til tidlig seksuell omgang. Det kan være mangel på oppmerksomhet eller tillit, mangel på et forhold i familien. Tenåringer søker deretter dette forholdet utenfor familien, og skaper sine egne nye forhold.

Jeg ville ikke ønsket å stigmatisere og vi stigmatiserer absolutt ikke familier, men situasjonen er annerledes. Mindreårige prøver for eksempel å løse vanskelige familiesituasjoner med for eksempel en voksen venn som sier han vil ta seg av henne. Eller, hvis begge er mindreårige, sier de at de ikke hadde forventet slike konsekvenser. Så det andre problemet er mangelen på utdanning. Vi lærer ofte fra samtaler med mindreårige at informasjon om seksualitet har nådd dem via Internett. Informasjon på Internett er ikke alltid korrekt. Det er viktig å høre dette fra foreldrene. Det er også nødvendig med et seksualundervisningsprogram på skolen som tilsvarer utviklingen av den mindreårige.

– Har situasjonen blitt bedre siden i fjor, da mindreårige hadde mulighet til å kjøpe kompenserte prevensjonsmidler?

– Vanskelig å si. For meg er det viktigste å vite hva som motiverer til å starte tidlige seksuelle forhold generelt. Det er svært viktig at barn og unge snakker med sosialarbeiderne som besøker disse familiene. Spesialister som jobber i skolene bør være spesielt oppmerksomme. Gravide tenåringer henvender seg ofte til sosialarbeidere eller en barnerettighetsforkjemper før de tar en avgjørelse.

Hele LNK-rapporten er i videoen:


– Hvor mange mindreårige tar abort?

– Vi fører ikke slik statistikk, dette spørsmålet bør nok være for Helsedepartementet.

– En mindreårig har vel ikke alltid disse forholdene frivillig?

– Under vurderingen av situasjonen i den enkelte sak spør og avklarer vi ved å snakke med tenåringen om dette forholdet, møtet var frivillig, eller om det er visse tegn på mulig seksuell vold. Hvis barns rettighetsforkjempere har noen mistanke, informerer vi umiddelbart de kompetente myndighetene, som åpner en etterforskning.


Harrison Shelton

"Extreme zombie guru. Avid web lover. Passionate beer fanatic. Subtly charming organizer. Typical coffee ninja."