Ansiktsgjenkjenningsprogrammer i den ukrainske krigen: teknologisk fremgang eller trussel mot personvernet?

Han var overbevist om at i vanskelige krigssituasjoner kunne selskapets teknologi bringe klarhet.

«Jeg husker at jeg så videoer av russiske soldater, og Russland sier at de er skuespillere,» sa Ton-That. «Jeg tenkte at hvis ukrainerne kunne bruke Clearview, kunne de få mer informasjon for å bekrefte identiteten til soldatene.»

I begynnelsen av mars henvendte han seg til folk som kunne hjelpe ham med å kontakte den ukrainske regjeringen. Clearviews rådgivende styremedlem Lee Wolosky, en advokat som jobbet i Joe Bidens administrasjon, planla nettopp et møte med ukrainske tjenestemenn, så han tilbød seg å få ordet.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."