Amerikanske forskere: Mengden CO2 i atmosfæren er på et nivå som aldri er sett før

Karbondioksid, eller CO2, målt ved NOAAs Mauna Loa Atmospheric Base Observatory på Hawaii nådde en topp i 2022 med 421 deler per million (ppm) i mai, og «presset atmosfæren til nivåer som ikke er sett på millioner av år,» sa eksperter.

I løpet av de nesten 6000 årene med menneskelig sivilisasjon frem til den industrielle revolusjonen var CO2-nivået konsekvent rundt 280 ppm. Forskere anslår at siden perioden med store teknologiske endringer som begynte på 1700-tallet, har mennesker generert rundt 1,5 billioner tonn CO2-forurensning, hvorav det meste vil varme opp planeten i tusenvis av år fremover.

Ifølge NOAA kommer karbondioksidforurensning fra brenning av fossilt brensel for transport og elektrisitet, samt sementproduksjon, tømmerhogst, landbruk og andre aktiviteter.

«Sammen med andre drivhusgasser, fanger CO2 varme fra planetens overflate som ellers ville unnslippe ut i verdensrommet, noe som får planetens atmosfære til å fortsette å varmes opp, noe som fører til kaskadeeffekter på været, inkludert ekstrem varme, tørke og skogbranner, samt økt nedbør. , flom og tropiske stormer», sa byrået.

Kopiering av teksten til denne nyheten er forbudt uten skriftlig samtykke fra ELTA.

Godfrey Hancock

"Award winning organizer. Social media enthusiast. TV fanatic. Amateur internet evangelist. Coffee fanatic."