A. Anušauskas vil møte Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram ved ankomst til Litauen

Under møtet vil ministrene diskutere samarbeid mellom Litauen og Norge på forsvarsområdet, sikkerhetssituasjonen i regionen og andre saker som vil bli tatt opp på NATO-toppmøtet i Madrid.

Den norske forsvarsministeren vil også besøke norske soldater som tjenestegjør i NATOs frontalstyrkebataljonskampgruppe i Rukla.

Litauisk-norsk samarbeid på forsvarsområdet foregår på ulike felt – forsvarspolitisk planlegging og opplæring. Partene samarbeider i multilaterale formater: Joint Nordic-Baltic, Nordic-British Expeditionary Forces (JEF), som bidrar til å styrke sikkerhetssamarbeidet.

Norge støtter Litauen i å styrke sin hær. Det bilaterale militære samarbeidet med Norge er intensivert med at Forsvarsdepartementet har igangsatt kjøp av Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) komponenter og missiler fra Norge. Norge overførte også kortdistanseluftvernsystemene RBS-70 til Litauen, som i dag brukes av Luftforsvarets luftforsvarsbataljon. Det litauiske forsvaret anskaffet skip fra den norske marine mv. Felles prosjekter.

Norske tropper deltar i NATO Air Policing Mission i de baltiske statene, og bidrar med tropper og militært utstyr til NATO Front Forces Battalion Battle Group utplassert i Rukla. I februar i år besluttet den norske regjeringen å gi en ekstra mekanisert infanterienhet ytterligere støtteelementer til NATO Frontal Force Battle Group i Rukla. Da forsterkningen ankom tjenestegjorde rundt 200 norske soldater i Rukla denne dagen.

Gillian Webster

"Subtly charming thinker. Organizer. Creator. Dedicated zombie geek. Web guru. Certified communicator."